Indicative Action: Hypoglycaemia

Glucose Injection (Solution for injection)
Glucose Intravenous Infusion BP 5% (Pfizer)
Glucose 50% Solution for injection
Glucose 5% & 10% Freeflex Solution for infusion
B. Braun 5% Glucose Intravenous Solution for infusion